Jak připravit podloží pod garáž?

Před instalací garáže je v zájmu zákazníka vyhotovit vhodný podklad. Plocha pro plechovou garáž by měla být vyrovnána a zpevněná. Doporučuje se vytvořit betonový potěr zvětšený o cca 10-15 cm od rozměrů garáže. Je také přípustné nalít základ podél obrysu garáže nebo betonových nohou. Můžete také položit dlažební desky v rozích garáže.

Nezapomeňte upravit počet stop / bloků na rozměry garáže, min. 4 v rozích a v případě větších konstrukcí také uprostřed každé ze stěn, v případě větších rozměru pak s doplněním betonových patek na délce a hloubce.

1. BETONOVÁ DESKA

Podloží musí být připravené před příjezdem našich montérů. Je potřeba připravit vodorovnou plochou. Garáže/přístřešky nemají podlahu, takže ideálním řešením je betonová deska, která by měla být min. o 10 cm širší a o 10 cm delší, než jaký je vnější rozměr objednané konstrukce.

2. BETONOVÉ PATKY NEBO PASY

Dalším možný řešením je betonový základ po celém obvodu např. ze ztraceného bedněné nebo betonové patky. Pokud plánujete plochu pro garáž vydláždit např. zámkovou dlažbou i tak je potřeba připravit betonové patky, do kterých bude možné následně garáž ukotvit. Patky mohou být ukryté pod úrovní zámkové dlažby.

Po dokončení montáže je nutné garáž ukotvit k podloží. Ukotvení by mělo být provedeno individuálně, ale za příplatek můžete tuto službu outsourcovat montážnímu týmu. Přání objednat tuto službu by mělo být hlášeno před plánovanou montáží. Kotvení provedené montážním týmem má dočasný charakter a je prováděno bez stavebních norem, proto po dokončení montáže by měla být taková služba zadána profesionální stavební firmě.